Paperback Ü Cathay PDF ↠

Cathay (1915) Ezra Pound a evirilerinden ba lam olmakla beraber bunun g zel bir deneyim oldu u kesin zellikle the river merchant s wife a letter iiri..Uzakdo u ki kitapta in den rnekler g r yoruz iirinin s sten uzakl se ilmi iirler taraf ndan da g steriliyor lk Tamer in evirisi ve ngilizce T rk e metinlerin birarada verilmesi de ayr bir g zellik.. merhaba abilerim ablalar m gene b y k konu maya geldim, ama Pound hakk nda de il lk c m tamer hakk nda Kapaktan ba layal m in in da lar n , tepelerini, r zgar n , sisini, rma n , dalgas n i te bu minimalist izgilerle tek bir seferde ifade edebilirsiniz Kapa a bir arkada ahane dedi ona sormad m neden yle d n yor ama ben ilk tepki olarak bir imgeci i in minimalist tercih etmek, demi tim Sonra, bir d n p bak nca ahane iirler ok eski in iirlerinin Rihanku incesinden, Fenol merhaba abilerim ablalar m gene b y k konu maya geldim, ama Pound hakk nda de il lk c m tamer hakk nda Kapaktan ba layal m in in da lar n , tepelerini, r zgar n , sisini, rma n , dalgas n i te bu minimalist izgilerle tek bir seferde ifade edebilirsiniz Kapa a bir arkada ahane dedi ona sormad m neden yle d n yor ama ben ilk tepki olarak bir imgeci i in minimalist tercih etmek, demi tim Sonra, bir d n p bak nca ahane iirler ok eski in iirlerinin Rihanku incesinden, Fenollosa n n notlar ndan ve prof Mori ile Ariga n n zd yaz lardan imi yle diyor Pound Bu metinlerden yararlanarak, san r m neredeyse hi ince bilmeyen Pound bu iirleri eviriyor 1915 te evirilerde yanl lar varm evirilerde hatalar varm evirilerde do ru olmayanlar varm.Bunu buradan ve daha bir ka ba ka kaynaktan rendim.Peki eviriden ziyade bunu Ezra Pound un yapan ya da b yle lk Tamer de imiyle ba yap t yapan neymi Bilmiyorum, ok st ne okumad m modern ngiliz iiri ve eviri d nyas n n t m n etkiledi i ve antik in iirini modern zamanlara kazand rd i in gibi sebepler s ylemekteler Ama bana sorarsan z evirdi i iirin dilini bilmeyen ki dikkat edilmeli bunlar antik in iiri, modernist imgeci bir Amerikal kalk p bu iirleri eviriyor, oradan buradan yararland metinlerle, kelimeden kelimeye eviriyle.Ben airin iirinden k p slup, kafiye, ritim i in evirmenin iirine d n en iirden haz etmem demi tim Ama burada, bunlar bilince i biraz deneysel kopya iire d n yor, bir deneme gibi, yeniden iir gibi.Mesela uzun bir iir olanThe River Songlinkten rendi ime g re iki ayr iirmi Ama bilmem kasti mi, yoksa yle mi sanm Pound bunu bir iir olarak evirmi Ama bakt n zda iirin ilk dizeleri ile son dizeleri yle uyumlu ve ba lant l ki imdi size eviri ve dilin ve di er z kk mlar n g c n g stermek istiyorumPoem by the Bridge at Ten Shin in ilk dizesiMarch has come to the bridge head,buradamarch n hem mart ay hem mar ad m hem de hudut, s n r, s n r b lgesigibi anlamlar yla kullan lmad na anca orijinale bakarak karar verebilirsiniz Tamer de 3 ay olanmartolarak kullanm.Peki orijinalde Buyrun Cathay A Critical Edition sf.138 iirin ad n arat n Evet, 3 ay y l n.Bu bask size vocab eviri, iir burda ne demek istemi , Pound un evirisi ile olmas gerek eviri, evrinin orijinali yani in esi ve her iir sonunda verilen bol dipnotlu bir beni a latan bask , ama s n rl eri im maalesef.Yani bazen hakl olmayabilirsiniz a r yorumculu un l zumsuzlu u ama g zelli i DSava ve pastorali de sevmeyen biri olarak bunu niye sevdim bilmiyorum ama iirler o unlukla sava , kentleri, mekanlar konu alan pastoral tatta yer yer h z nl iirler San r m bu iirleri sevip sevmemem e yani imdi dedirtmiyorsa bana ge ebiliyor ya da belki insan d nmeye sevk eden bir alegori, bir melankoli, bir metafor g rd m sanki varsa Pastoral olu u, sadece bir manzara tan m de il de size pek ok ip u lar veren eyler olmas d z d z, betimlemeden ibaret iirler de il iir evirisi de il yani eviri ile derdim u Pound ok fazlaandkullan yor, hem tekrirde hem c mlecikler aras nda lk c m Tamer hi birinde evirmemi , and hi yok gibi davranm nk baz ba ka yerlerde Pound un and kullanmad n g rebiliyorsunuz Ke ke bir mucize olsa da neden lk c m tamer diye sorabilseydim Ya benim ka rd m bi i var, ya da bilemicem nk and bizde de oldu u gibi iirde asl nda vurucu bir teknik olarak kullan labiliyor ki bence Pound da yle yapm Ve ben yanl hat rlam yorsam be okudu um ba ka Pound da da g rm t m benzerini.Mesela yinePoem by the Bridge at Ten Shiniirinde 11 dizedeportalvarken 12 degatevar lk c m ikisini dekapdiye evirmi , edisyondakinde de eviri olarakgatedemekteler peki lk c m orijinale ya da bu benzeri kitaba bakt m Hi anlam veremedi ime geliyorum imdiLeave Taking Near Shokuiirinde 11 dizede diviners kelimesi lk c m taraf ndan bak c olarak evrilmi Kelime k k n a a da verdim, nk acaba k kten mi dedim bakt m yoo.Sonra akl ma u uk bi i geldi kahin falc gelece i g ren gelece e bakan bak cyapm olamaz diye d n yorum ama lk c m yapm olabilir Fikri olan benimle payla abilirExile s Letteriirinin 7 dizesi 8.yi de veriyorum tam olsun diyeAnd with them, and with you especially There was nothing at cross purposeiken eviriNe onlarla, ne de seninle aram zda Anla mazl k diye bir ey yoktueklinde evrilmi lk c m nedenzellikle seninledemek istememi zemedim nk iirin konusu, tekrarla ayr d en iki arkada tan birinin bu durumu d mekan da betimleyerek anlatmas.Bir hata olarak g rd m de il not olarakThe City of Choaniirinin 2 dizesiThe phoenix are gone, the river Hows on aloneve evirisiAnkara ku lar gitti, rmak yaln z ak yornternette aray nHows yerine flows un ge ti i yerler de var, Hows da Verdi im edisyon da flows diye alm ki lk c m de ikinciye g re evirmi Bu di er kaynaklarda da g rd m Hows nerden kt bilemiyorum, belki Pound un bask s ndaki bir hatadan yay lm t r ahaneler Poem by the Bridge at Ten Shin , Lament of the Frontier Guard , Exile s Letter , The City of Choan , Taking Leave of a Friend ve ahaneler ahanesi Senin Poem by Kakuhaku oldu benim i in O iirin de son m sralar yla bitirelim muhabbeti Ama siz, kahrolas tatarc klar s r s ,Bir kaplumba an n bile ya n bilmezsiniz Cathay de ingilizcede alternatif historical China demek imi.xoxoxoiko This scarce antiquarian book is a selection from Kessinger Publishing s Legacy Reprint Series Due to its age, it may contain imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages Because we believe this work is culturally important, we have made it available as part of our commitment to protecting, preserving, and promoting the world s literature Kessinger Publishing is the place to find hundreds of thousands of rare and hard to find books with something of interest for everyone [PDF / Epub] ❤ The End (The 30-Day Collective Book 1) ✅ Ellen A. Easton – Ralphslaurensoutlet.co.uk it may contain imperfections such as marks ❰BOOKS❯ ✬ The Light Over London Author Julia Kelly – Ralphslaurensoutlet.co.uk notations ➶ [Reading] ➸ Cell By Robin Cook ➫ – Ralphslaurensoutlet.co.uk marginalia and flawed pages Because we believe this work is culturally important [Reading] ➶ Braving the Wilderness Author BrenĂ© Brown – Ralphslaurensoutlet.co.uk we have made it available as part of our commitment to protecting [PDF / Epub] ✅ Lightning / Midnight / The Bad Place By Dean Koontz – Ralphslaurensoutlet.co.uk preserving ➾ [Download] ➾ A Cidade Das Trevas (Dean Koontzs Frankenstein, By Dean Koontz ➳ – Ralphslaurensoutlet.co.uk and promoting the world s literature Kessinger Publishing is the place to find hundreds of thousands of rare and hard to find books with something of interest for everyone Reinventing the wheel This webpage has about half a dozen other translations of The River Merchant s Wife A Letter including one made in 1976 by Wai Lim Yip who made a study of Pound s work I believe the last time I read some of Ezra Pounds poetry was when I was majoring in English It was a long time ago Ezra Pound was an innovator in modern poetry and a very controversial figure in the arts and also politically.Cathay is the English version of the name Catai, which is another name for China The poems in Cathay are translations, some say interpretations and others claim actual but imperfect translations of poems by the ancient Chinese poet Li Bai Li Bo 701 762 In the collect I believe the last time I read some of Ezra Pounds poetry was when I was majoring in English It was a long time ago Ezra Pound was an innovator in modern poetry and a very controversial figure in the arts and also politically.Cathay is the English version of the name Catai, which is another name for China The poems in Cathay are translations, some say interpretations and others claim actual but imperfect translations of poems by the ancient Chinese poet Li Bai Li Bo 701 762 In the collection Rihaku who is mentioned is Li Bai Cathay is considered by some to be Pounds masterwork.I enjoyed all of the poems in this small collection except The Seafarer which to me was completely out of place It s an old English poem, and in my opinion just didn t fit into the group Cathay s poems are beautiful like far away and exotic silk paintings In my mind s eye I can see the people and the landscapes of old China These poems remind me of some of William Carlos Williams Chinese themed poems which and poems in my last year s read Pilgrim of the Clouds collection ended too soon I enjoyed these poems.Cathay can be read free online at the following link, and it can also be downloaded to Kindle This collection is widely known as one of the few successful instances of the translated poetryThe Jewel Stairs GrievanceLi Po The jewelled steps are already quite white with dew,It is so late that the dew soaks my gauze stockings,And I let down the crystal curtainAnd watch the moon through the clear autumn. Excellent modernist translations of Chinese poetry I read the critical edition from Fordham University, which sheds light on the astounding path the poems followed from the Chinese to English through a system of multiple translators and handwritten cribs The same edition also containstraditional verse translations of these poems from pre modernist poets The pat versification of their translations compared with Pound s indirect and puzzling ciphers made me sympathetic to the modernis Excellent modernist translations of Chinese poetry I read the critical edition from Fordham University, which sheds light on the astounding path the poems followed from the Chinese to English through a system of multiple translators and handwritten cribs The same edition also containstraditional verse translations of these poems from pre modernist poets The pat versification of their translations compared with Pound s indirect and puzzling ciphers made me sympathetic to the modernist cause, even if their ingenious break with tradition set Western poetry up for a great fall into irrelevance in the hands of lesser poets Ezra Pound cheated At the turning of the twentieth century everything had been done in literature or, at least, it seemed that way at the time The writers that emerged in the early decades had to find a way to assert their own identities they had to find a way to cast aside the shackles of established Victorian literary traditions and create something of their own So how exactly do writers make it new as Pound famously said James Joyce and Virginia Woolf did all sorts of creative things w Ezra Pound cheated At the turning of the twentieth century everything had been done in literature or, at least, it seemed that way at the time The writers that emerged in the early decades had to find a way to assert their own identities they had to find a way to cast aside the shackles of established Victorian literary traditions and create something of their own So how exactly do writers make it new as Pound famously said James Joyce and Virginia Woolf did all sorts of creative things with narrative and language, but what did Pound do He cheated, of course Pound s new poetry, if we can call it Pound s, were translations from traditional Chinese verse Granted, translation is an extremely difficult process especially when you don t actually know the language like Pound didn t So he used the journals of his former friend and translator and edited the notes into poetry Pound was open about it he knew it wasn t his own work exclusively, but it did make him famous and propel his literary career Although he didn t undertake the translations, he placed the words as per the imagist mode he helped to develop There was no rhythm or rhyme, just simple true to life images on each line I sound critical of Pound here, but I am not For what Pound s little pamphlet of poems did was transform the literature of the age He brought the orient into the western cannon, the REAL orient This wasn t some western novelist s backwards depiction of it or a romantic poet s exotic sexualised fantasy, some semi racist work born of cultural prejudices this was the REAL thing This was a glimpse of China, and for western readers it was the first time they would have seen a fair portrayal of such a thing in literature A new literary age had emerged with the focus on portraying real life accurately, and Pound had set the tone for poetry Even Edward Said, the renowned scholar and cultural critic who wrote Orientalism, praised Pound for his lack of ignorance in regards to the east a ridiculously strong compliment from such a man.There are fourteen poems altogether They seem simple on the surface the diction is basic and the content dispassionate Pound was a huge believer that the poet should be detached from the poem, the poem itself should be the art a piece of writing free form any of the author s opinions or prejudices Here is a good example Taking Leave of a FriendBlue mountains to the north of the walls,White river winding about them Here we must make separationAnd go out through a thousand miles of dead grass.Mind like a floating wide cloud,Sunset like the parting of old acquaintancesWho bow over their clasped hands at a distance.Our horses neigh to each othersas we are departing Simple isn t it Read from it what you will, though I take much from it Look at the colours and the adjectives Look at how the distance is really created within the poem And look at the bareness of what it presents to the reader It s poetry that doesn t give you everything you need to find it So with this I consider my first stage of dissertation number two prep complete I know what I m writing on I have my chapters vaguely outlined, I just need to read a whole host of literary criticism and develop my arguments Lots of reading ahead, andPound ahead Ezra Pound 1913 Ezra Pound 1885 1972 had his fingers in many pies, some of which were hot enough to burn him badly One of these pies was the translation of poetry into English Over his lifetime he published translations from at least 10 different languages, though of some of these, like Chinese, he had only a very weak grasp However, he did have the papers of the great cultural explorer Ernest Fenollosa 1853 1908 which includedor less literal translations of poems by the great T Ezra Pound 1913 Ezra Pound 1885 1972 had his fingers in many pies, some of which were hot enough to burn him badly One of these pies was the translation of poetry into English Over his lifetime he published translations from at least 10 different languages, though of some of these, like Chinese, he had only a very weak grasp However, he did have the papers of the great cultural explorer Ernest Fenollosa 1853 1908 which includedor less literal translations of poems by the great T ang dynasty poet Li Po Li Bai and others On the basis of these notes Pound wrote the translations published in his Cathay 1915 Needless to say, sinologists object to these translations , but they are without a doubt fine English poems His translations are also of great significance for readers like myself who are ignorant of the Chinese language and know well that they will never have the time and energy required to learn one of the most difficult languages on earth, because Pound s translations provided the initial impetus to the now extensive tradition of English language translations of Chinese poetry As T.S Eliot wrote, Chinese poetry, as we know it today, is something invented by Ezra Pound Of course, this is no longer true because great poet scholars like Arthur Waley started producing real translations from the Chinese It is for these reasons I want to draw your attention to these poems To give you a taste of their poetic quality I will quote a few and to give you a sense of how they are approximate, I will quote some versions by other translators of the shorter poem The first poem is by Qu Yuan 343 278 BCE , identified by his Japanese name, Kutsugen, in this book It is a lament by a soldier for whom the campaign has gone on much too long Song of the Bowmen of Shu Here we are, picking the first fern shootsAnd saying When shall we get back to our country Here we are because we have the Ken nin for our foemen,We have no comfort because of these Mongols.We grub the soft fern shoots,When anyone says Return , the others are full of sorrow.Sorrowful minds, sorrow is strong, we are hungry and thirsty.Our defence is not yet made sure, no one can let his friend return.We grub the old fern stalks.We say Will we be let to go back in October There is no ease in royal affairs, we have no comfort.Our sorrow is bitter, but we would not return to our country.What flower has come into blossom Whose chariot The General s.Horses, his horses even, are tired They were strong.We have no rest, three battles a month.By heaven, his horses are tired.The generals are on them, the soldiers are by them.The horses are well trained, the generals have ivory arrows and quivers ornamented with fish skin.The enemy is swift, we must be careful.When we set out, the willows were drooping with spring,We come back in the snow,We go slowly, we are hungry and thirsty,Our mind is full of sorrow, who will know of our grief Remarkably, the answer 2,300 years later is I will And you Here are versions by different translators of a poem by Li Po By Pound The Jewel Stairs Grievance The jewelled steps are already quite white with dew,It is so late that the dew soaks my gauze stockings,And I let down the crystal curtainAnd watch the moon through the clear autumn By David Hinton Jade Staircase Grievance Night long on the jade staircase, whitedew appears, soaks through gauze stockings.She lets down crystalline blinds, gazes outthrough jewel lacework at the autumn moon By Tony Barnstone Grievance at the Jade Stairs The jade steps are whitening with dew.My gauze stockings are soaked It s so late.I let down the crystal blindand watch the glass clear autumn moon The full text of Cathay can be found here full text is also included in Pound sNew Selected Poems and Translations New Directions which I recommend strongly to anyone new to Pound Rihaku is the Japanese name for Li Po Fenollosa lived in Japan and learned about Chinese language and literature from Japanese masters This is why most of the proper names in Pound s translations are Japanese instead of Chinese As a matter of fact, Pound was instrumental in getting Waley s first translations into print


About the Author: Ezra Pound

Ezra Weston Loomis Pound was an American expatriate poet, critic and intellectual who was a major figure of the Modernist movement in early to mid 20th century poetry.Pound s The Cantos contains music and bears a title that could be translated as The Songs although it never is Pound s ear was tuned to the motz et sons of troubadour poetry where, as musicologist John Stevens has noted, melody and poem existed in a state of the closest symbiosis, obeying the same laws and striving in their different media for the same sound ideal armonia In his essays, Pound wrote of rhythm as the hardest quality of a man s style to counterfeit He challenged young poets to train their ear with translation work to learn how the choice of words and the movement of the words combined But having translated texts from 10 different languages into English, Pound found that translation did not always serve the poetry The grand bogies for young men who want really to learn strophe writing are Catullus and Fran ois Villon I personally have been reduced to setting them to music as I cannot translate them While he habitually wrote out verse rhythms as musical lines, Pound did not set his own poetry to music.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *