➯ Dünün Belgeleri Yarının Tarihi Read ➸ Author Aytunç Altındal – Ralphslaurensoutlet.co.uk

Dünün Belgeleri Yarının Tarihi Aytun Alt Ndal, Y Llar Ncesinden Bizleri Uyard Zellikle De Ermeni Meselesinde Arl K Rusyas Ile Almanya, Fransa Ve Ngiltere Nin, Osmanl Ya Kar Bir Plan Haz Rlad Klar N Ve Bunun I In Y L Nda Gizli Bir Anla Ma Imzalad Klar N Belgeleri Yle Ortaya KoyduVak Flar Sorununa Y L Nce I Aret Etti, Sorun Bug N T Rkiye Cumhuriyeti Devleti Nin Ba N A R Tan En Nemli Avrupa Birli I Zorlamalar Ndan Biri Haline Geldi Ermeni Antaj Dedi, Kt K Rt Sorunu De Il, PKK Ter R Dedi, Binlerce Ehit Verdik G Neydo U Ya Spanya Modeli Dedi, U Anda G Ndemde Daha Neler, NelerAlt Ndal Erken Uyar Yapt , Aret Fi Ekleri AttAncak Uyar Lar Tarih Oldu Yaz Lanlar Ise Ger Ek [Reading] ➻ Muerte en Hamburgo (Jan Fabel, ➱ Craig Russell – Ralphslaurensoutlet.co.uk Y Llar Ncesinden Bizleri Uyard Zellikle De Ermeni Meselesinde Arl K Rusyas Ile Almanya [Download] ➾ Jazz Age Stories ➹ F. Scott Fitzgerald – Ralphslaurensoutlet.co.uk Fransa Ve Ngiltere Nin !!> Read ➸ Much Obliged, Jeeves ➻ Author P.G. Wodehouse – Ralphslaurensoutlet.co.uk Osmanl Ya Kar Bir Plan Haz Rlad Klar N Ve Bunun I In Y L Nda Gizli Bir Anla Ma Imzalad Klar N Belgeleri Yle Ortaya KoyduVak Flar Sorununa Y L Nce I Aret Etti [PDF] ✐ The Wrong Blood By Manuel de Lope – Ralphslaurensoutlet.co.uk Sorun Bug N T Rkiye Cumhuriyeti Devleti Nin Ba N A R Tan En Nemli Avrupa Birli I Zorlamalar Ndan Biri Haline Geldi Ermeni Antaj Dedi [Epub] ➚ The Customer-Funded Business Author John W. Mullins – Ralphslaurensoutlet.co.uk Kt K Rt Sorunu De Il !!> Download ➺ The Affair ✤ Author Emma Kavanagh – Ralphslaurensoutlet.co.uk PKK Ter R Dedi ➾ Summer People & The Little House Download ➹ Author Shirley Jackson – Ralphslaurensoutlet.co.uk Binlerce Ehit Verdik G Neydo U Ya Spanya Modeli Dedi ➹ Beautiful Creatures Download ➾ Author Lulu Taylor – Ralphslaurensoutlet.co.uk U Anda G Ndemde Daha Neler [KINDLE] ❃ Dr. Simon Forman By Judith Cook – Ralphslaurensoutlet.co.uk NelerAlt Ndal Erken Uyar Yapt [PDF] ⚣ Susannah (Sunfire, ✯ Candice Ransom – Ralphslaurensoutlet.co.uk Aret Fi Ekleri AttAncak Uyar Lar Tarih Oldu Yaz Lanlar Ise Ger Ek


About the Author: Aytunç Altındal

Dr Aytun Alt ndal as l ismi Aytun Alt ndal Din, tarih ve politika alanlar nda faaliyet g steren erkez as ll T rk teolog, gazeteci, ara t rmac ve yazar Dinler, felsefe, ezoterik ve gizli rg tler, ve benzeri konularda bir ok makale ve kitap yazm t r 18 Kas m 2013 te stanbul da vefat etmi tir 1 19 Kas m 2013 g n sk dar Karaca Ahmet akirin Camii nde d zenlenen cenaze t reninin ard ndan Karacaahmet Mezarl nda topra a verilmi tir.Aytun Alt ndal n babas Cavit Alt ndal, Be ikta kul b nde futbol oynam ayn zamanda Haysiyet Divan Ba kanl yapm t r Annesi Fatma han m ise ev han m Aytun Alt ndal, 4 karde i inde en k k olan d r.Ailesi Mel m me rep Mevlev ler ile Mel m ler den m te ekkil olan Aytun Alt ndal, hen z alt ya ndayken ba lat lmak zere zel olarak ailesi taraf ndan B t n Mel m e ilimde on y l kadar s ren bir e itime t bi tutuldu lkokulu stanbul da okuyan Alt ndal, ortaokul e itimini 1956 y l nda Diyarbak r da tamamlad Haydarpa a Lisesi, Kabata Lisesi ve Pendik Lisesi nde e itim ald Lisans e itimini Sorbonne niversitesi nde ald 3 svi re de Z rih niversitesi nde Teoloji konusunda doktora tahsili g rd.Aytun Alt ndal 1973 y l nda Partizan adl iir kitab nedeniyle 7,5 y l hapse mahk m oldu ve yurtd na ka t 1975 y l nda svi re de Marksist Yakla mla T rkiye de Kad n adl kitab kard 1977 de stanbul da Havass ad nda bir yay nevi kurdu 1984 y l nda da S re yay nlar n kurdu 1982 ye kadar S re dergisini y netti Daha sonra 1989 da Z rich te Modus Vivendi Yay nevi ve Sanat Galerisini y netti Yine 1989 y l nda Rusya da K lt r Dan manl g revini yapt 1992 de ngiltere Edinburg da ki International Academy For European and Christian Studies kurulu unda Project Academic Board Akademik Proje dari Heyeti yeli ine se ildi Ayn y l ngitere de yay nlanan Three Faces Of Jesus sa adl kitab d nya bas n nda geni yank buldu Daha sonra 1993 de Rus a ya evrildi 1993 te International Society For The Study Of European Ideas Uluslararas Avrupa D nce al malar Toplulu u Bilimsel Kuruluna ye oldu Ayn y l Avusturya n n Graz ehrindeki Karl Franz niversitesi taraf ndan d zenlenen European Seculer Legacy Avrupa n n L ik Vasiyeti adl uluslararas konferansta oturum ve b l m ba kanl na se ildi 1995 te merkezi New York ta bulunan Carnagie Council On Ethics And International Affairs rg t ne davet edilen, ilk ve tek T rk Konu mac oldu Ayn sene, New York ta Birle mi Milletler ba lant l Global Forum Of Spiritual And Parliamentary Leaders Or Human Survival nsan Ya am ndan Sorumlu Ruhani ve Siyasi Liderler Global Forumu nda uluslararas dan man yesi oldu CEDS T rkiye ba kanl yapt U ur Mumcu nun Sak ncas z adl eserinin yap mc l n da stlendi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *