!!> Reading ➺ Kokular Kitabı ➲ Author Vedat Ozan – Ralphslaurensoutlet.co.uk


Kokular Kitabı Koku Denince, T Rkiye De Akla Ilk Gelen Isim Vedat Ozan Lk Kitab Ve Uzun Soluklu Al Mas N N Ilk Cildi Kokular Kitab Nda Meselenin Hemen Her Cephesini Ku At Yor Mitoloji, K Lt Rel Tarih, Kimya, Ekonomi Politik, Psikoloji, Edebiyat, G Ndelik HayatBu Kitab Okuduktan Sonra Bir Bebe I Severken, Do Algaz Faturan Z Yat R Rken, Ba N Z N Zerinden Bir G Vercin S R S Ge Erken, Al Veri Yaparken, Ans Z N Nostaljiye Kap Ld N Zda, Kendinizi Kar Cinsi Etkilemeye Al Rken Yakalad N Zda, Hatta Asans Re Bindi Inizde, Art K Ba Ka A R Mlarla D Nmeye Ba Layacaks N ZKokular Kitab N D N P D N P Okuyacaks N Z Burnunuzda T Tecek Ama Hepsi Bu De Il, Merak Etmeyin Daha Cilt S Ras N Bekliyor Bunun Parf M Var, K Lt Rel Tarihi Var, Lezzet Boyutu Var Annemizin Karn Ndayken Ba Layan Koku Yla Maceram Z N Ayr Nt L Hik Yesi, Yine Orada Ba Layan Lezzet Le Tamamlanacak Nsan N Gizli Pusulas Burnun, Dolay S Yla Koku Nun Akla Gelen, Gelmeyen Neredeyse Her Eyimize Sirayet Eden D Nyas Na Ho Geldiniz [Epub] ↠ Gender in Psychoanalytic Space Author Muriel Dimen – Ralphslaurensoutlet.co.uk T Rkiye De Akla Ilk Gelen Isim Vedat Ozan Lk Kitab Ve Uzun Soluklu Al Mas N N Ilk Cildi Kokular Kitab Nda Meselenin Hemen Her Cephesini Ku At Yor Mitoloji [KINDLE] ❆ Insight and Interpretation ❤ Roy Schafer – Ralphslaurensoutlet.co.uk K Lt Rel Tarih [Reading] ➶ Good People in an Evil Time By Svetlana Broz – Ralphslaurensoutlet.co.uk Kimya !!> EPUB ✽ On a Day Like This ✸ Author Peter Stamm – Ralphslaurensoutlet.co.uk Ekonomi Politik Download ☆ Heart to Start By Derek Handley – Ralphslaurensoutlet.co.uk Psikoloji !!> BOOKS ✯ Light without Fire ⚡ Author Scott Korb – Ralphslaurensoutlet.co.uk Edebiyat !!> Ebook ➥ Secrecy ➦ Author Rupert Thomson – Ralphslaurensoutlet.co.uk G Ndelik HayatBu Kitab Okuduktan Sonra Bir Bebe I Severken !!> KINDLE ➛ The Silence and the Roar ❥ Author Nihad Sirees – Ralphslaurensoutlet.co.uk Do Algaz Faturan Z Yat R Rken [ PDF / Epub ] ★ Hard Country Author Robin Robilliard – Ralphslaurensoutlet.co.uk Ba N Z N Zerinden Bir G Vercin S R S Ge Erken [Ebook] The Whale Rider By Witi Ihimaera – Ralphslaurensoutlet.co.uk Al Veri Yaparken [PDF / Epub] ★ The Impossible David Lynch ✈ Todd McGowan – Ralphslaurensoutlet.co.uk Ans Z N Nostaljiye Kap Ld N Zda Epub ➞ The Colour Encyclopedia Of Incredible Aeroplanes Author Philip J. Jarrett – Ralphslaurensoutlet.co.uk Kendinizi Kar Cinsi Etkilemeye Al Rken Yakalad N Zda !!> Reading ➸ Tooth Sleuth, Mystery of the Missing Tooth (Shirley Lock Mysteries ➰ Author Mia Woolfe – Ralphslaurensoutlet.co.uk Hatta Asans Re Bindi Inizde ☁ Juno Of Taris PDF / Epub ✎ Author Fleur Beale – Ralphslaurensoutlet.co.uk Art K Ba Ka A R Mlarla D Nmeye Ba Layacaks N ZKokular Kitab N D N P D N P Okuyacaks N Z Burnunuzda T Tecek Ama Hepsi Bu De Il Free ↠ The Faithful Scribe By Shahan Mufti – Ralphslaurensoutlet.co.uk Merak Etmeyin Daha Cilt S Ras N Bekliyor Bunun Parf M Var !!> Reading ➽ Off the Tourist Trail ➶ Author DK Publishing – Ralphslaurensoutlet.co.uk K Lt Rel Tarihi Var [PDF / Epub] ✅ One Ball of Yarn By DK Publishing – Ralphslaurensoutlet.co.uk Lezzet Boyutu Var Annemizin Karn Ndayken Ba Layan Koku Yla Maceram Z N Ayr Nt L Hik Yesi [Download] ✤ Optical Illusions ➺ DK Publishing – Ralphslaurensoutlet.co.uk Yine Orada Ba Layan Lezzet Le Tamamlanacak Nsan N Gizli Pusulas Burnun [Epub] ↠ One Million Things Author DK Publishing – Ralphslaurensoutlet.co.uk Dolay S Yla Koku Nun Akla Gelen PDF ✪ Instruments of Darkness (Crowther and Westerman Author Imogen Robertson – Ralphslaurensoutlet.co.uk Gelmeyen Neredeyse Her Eyimize Sirayet Eden D Nyas Na Ho Geldiniz10 thoughts on “Kokular Kitabı

 1. says:

  ok merak ederek ald m, iyi ki merak etmi im dedirten Kokular Kitab i in Vedat Ozan a ne kadar te ekk r etsem az O tu lar p tp tlayan parmaklar na sa l k Bilgisayarda yazm t r diye farz ediyorum, malum devir teknoloji devri.Kokular n hep bende yeri ayr d r An lar m kokular ile peki tirmeyi pek severim Hala kek harc kokusunun yeri bende ayr d r


 2. says:

  Normalde ak lda tutulmas kolay olmayan o u bilgiyi yle g zel hik yele tirerek anlatm ki haf zada yer a lmamas m mk n de il Olduk a rahat okumas olan, kokuyla ilgili kimi zaman beni hayrete d ren bilgilerin topland ok renkli bir kitap olmu.


 3. says:

  Hi bilmedi im iki hastal rendim kakosmia k t koku ve anosmia koku duyusu kayb ama otizm ile koku aras ndaki ok merak etti im ili kiyi bulamad m koku alma duygusu geli memi ocuklar n otizm riski ta d klar na dair bir iddia var bir di eri zeki ocuklar n koku alma yetene i ok olurmu.


 4. says:

  Vedat Ozan n Kokular Kitab , ba lang c ndan sonuna kadar ilgiyle okunan, s k c olabilecek teknik konular , ak c bir dille okunur hale getiren, her b l m nde yeni bilgiler i eren keyifli bir kitap ok zengin bir literat r listesinin yan nda, dizin arac l yla tekrar tekrar d n p bakabilece iniz bir ba vuru kitab da olmu Tarih, k lt r, mitoloji, kimya, polit


 5. says:

  Bir inceleme kitab oldu una inanamayaca n z kadar e lenceli bir slupla yaz lm kitap Bol bol notlar alarak okudum Proust etkisinden tutun da, ya l l n kokusuna kadar o kadar ilgin bilgilerle dolu ki kitap bitince istemsizce koku fark ndal n z art yor Vedat Ozan n eme ine sa l k di er kitaplar n da sindire sindire okumak i in sab rs zlan yorum.


 6. says:

  ok emek harcanm , ok samimi bir dille yaz lm ayr ca sadece koku de il pek ok konuda ilgin bilgiler veren, keyif alarak ve merakla okudu um bir ba ucu kitab Te ekk rler Vedat Ozan ve eme i ge enler.


 7. says:

  Anlat m dili olarak son zamanlarda okudugun en iyi kitap..


 8. says:

  Okuma degil, seyahat gibiydi cok dolu dolu bir icerik, sikmayan bir anlatim, meraklisi kacirmasin


 9. says:

  Ufak hikayelerle bezenmi , harika bilgilerle dolu bir kitap.


 10. says:

  ..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Vedat Ozan

1978 y l nda Kad k y Anadolu Lisesi ni Kad k y Maarif Koleji bitirdi Y ksek renimi 1980 y l nda Bo azi i niversitesi nde tamamlad FSAK ta foto raf zerine ald e itimlerin ard ndan proje koordinat rl ve foto raf e itmenli i yapt Bunun yan s ra FSAK Dergisi yay n kurulunda da yer ald.Profesyonel ba ms z parf m rl n n yan s ra duyular ve zellikle koku duyusu konusunda al malar yapt 2009 2012 aras nda 94.9 frekans ndan yay n yapan A k Radyo da Sal sabahlar 10.30 da Koku adl program haz rlay p sundu Koku duyusu ile ilgili olarak e itli konferans ve seminerlere kat ld , ayn zamanda niversitelerde e itli derslere konuk e itmen olarak davet edildi Bunun yan s ra bir ok dergide koku zerine makaleler kaleme ald Harper s Bazaar, Marie Claire Maison, Vogue T rkiye gibi dergilerde de kendisi ile koku duyusu zerine yap lan s yle iler yer ald.